Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
  
Cập nhật:20/02/2020 9:04:31 SA

Ngày 19/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Kế hoạch hướng tới những mục tiêu cụ thể sau: Giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Phấn đấu trên 80% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ; người làm công tác ATVSLĐ, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Phấn đấu có thêm 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATVSLĐ; Công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ. Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai các biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người làm công tác y tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; huấn luyện lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc. Triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xây dựng và áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý ATVSLĐ phù hợp, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tiến tới thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc....

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối