Kế hoạch nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019
  
Cập nhật:12/06/2019 10:03:58 SA

Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,  nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”.

Theo đó, sẽ cải thiện vị trí xếp hạng của tất cả các chỉ số thành phần cụ thể như sau:

Chỉ số

Xếp hạng

Năm 2017

Năm 2018

Mục tiêu năm 2019

Gia nhập thị trường

26

1

Duy trì vị trí dẫn đầu

Tiếp cận đất đai

25

15

Phấn đấu nằm trong top 10

Tính minh bạch

16

1

Duy trì vị trí dẫn đầu

Chi phí thời gian

34

54

Phấn đấu nằm trong top 30

Chi phí không chính thức

20

36

Phấn đấu nằm trong top 20

Cạnh tranh bình đẳng

51

53

Phấn đấu nằm trong top 30

Tính năng động

23

48

Phấn đấu nằm trong top 20

Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp

58

55

Phấn đấu nằm trong top 30

Đào tạo lao động

17

35

Phấn đấu nằm trong top 20

Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự

29

7

Phấn đấu nằm trong top 5

PCI

29

30

Phấn đấu nằm trong top 20

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối