Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:06/12/2018 11:29:08 SA

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 198/KH-UBND) Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý kịp thời các yêu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh; góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Kế hoạch tập trung vào việc xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ. Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp…

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối