Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:23/07/2019 8:53:23 SA

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.

Kế hoạch phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Kế hoạch triển khai một số giải pháp về: công tác tuyên truyền, hỗ trợ kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin; hỗ trợ thủ tục hành chính; hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ mặt bằng, sản xuất kinh doanh hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ nguồn nhân lực; hỗ trợ mở rộng thị trường. Đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Kế hoạch triển khai một số giải pháp về: hỗ trợ văn phòng làm việc; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp sáng tạo.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối