Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
  
Cập nhật:22/09/2021 8:46:16 SA

Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

Kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm đảm bảo nguồn cung và phân phối kịp thời cho người dân trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT): postmart.vn - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và voso.vn - Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; đồng thời, sẽ góp phần đảm bảo vận chuyển, lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, chỉ tiêu triển khai hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn như sau:

STT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

THỜI GIAN ĐẠT ĐƯỢC/

CHỈ SỐ

1

Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số.

Số hộ SXNN được đào tạo, tập huấn

Đến 12/2021: 70% hộ XSNN của địa phương

Đến 12/2022: 100% hộ XSNN của địa phương

2

Hướng dẫn đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT.

Số hộ SXNN có tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn TMĐT

Đến 12/2021: 50% hộ XSNN của địa phương

Đến 12/2022:100% hộ XSNN của địa phương

3

Hướng dẫn đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn TMĐT.

Số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử

Đến 12/2021: 50% hộ XSNN của địa phương

Đến 12/2022: 100% hộ XSNN của địa phương

4

Hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT.

Số hộ SXNN được đào tạo, tập huấn

Đến 12/2021: 60% hộ XSNN của địa phương

Đến 12/2022:100% hộ XSNN của địa phương

5

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn.

Số/loại sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên sàn TMĐT

Đến 12/2021:50% hộ XSNN của địa phương

Đến 12/2022: 100% hộ XSNN của địa phương

6

Mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Số thị trường trong nước (tỉnh/thành phố) và nước ngoài (quốc gia) đã tiêu thụ từng loại nông sản của địa phương (tỉnh/thành phố) qua sàn TMĐT

Đến 12/2021: 40% thị trường trong nước

Đến 12/2022: 70% thị trường trong nước

7

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá.

Sản lượng tiêu thụ qua sàn TMĐT đối với loại nông sản trong cao điểm thu hoạch của địa phương (tỉnh/thành phố)

Đến 12/2021: 50% nông sản của địa phương mùa cao điểm

Đến 12/2022:70% nông sản của địa phương mùa cao điểm

8

Giúp người dân tại các địa phương khác trong nước và quốc tế có thể mua sản phẩm một cách thuận tiện, nhanh chóng kể cả trong bối cảnh hạn chế đi lại do dịch bệnh.

Số khách hàng trong nước (tỉnh/thành phố) và nước ngoài (quốc gia) đã đăng ký tham gia sàn và đặt mua từng loại nông sản của địa phương (tỉnh/thành phố) qua sàn TMĐT

Theo thực tế địa phương

9

Hỗ trợ gắn sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng hộ SXNN, đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng, thông qua sàn TMĐT.

Số sản phẩm/hộ SXNN được gắn mark thương hiệu và có công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn TMĐT

Theo thực tế địa phương

10

Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân.

Số hạng mục thông tin (số liệu, thông tin) với tần suất cập nhật phù hợp được cung cấp qua sàn TMĐT/apps di động đến các hộ SXNN

Theo thực tế địa phương

11

Cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của hộ SXNN để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(i) số hàng hoá, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN được giới thiệu, cung cấp trên sàn TMĐT; (ii) Số hộ SXNN đã đặt mua hàng hoá, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh qua sàn TMĐT

Theo thực tế địa phương

12

Có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT.

Số loại hàng hoá, sản phẩm đầu vào (phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN) có chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc ưu đãi khác đặc thù hơn cho hộ SXNN khi mua qua sàn TMĐT so với mua ngoài thị trường

Theo thực tế địa phương

Theo đó, kế hoạch sẽ triển khai thực hiện các nội dung sau: Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính triển khai thực hiện theo các nội dung tại Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội. Và thực hiện hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp theo các nội dung tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối