Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:08/12/2019 1:45:19 CH

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong công trình thủy lợi, từng bước cải thiện chất lượng nước, tiến tới đảm bảo chất lượng nguồn cấp nước đáp ứng yêu cầu của sản xuất, dân sinh.

Kế hoạch triển khai một số 05 nhiệm vụ sau:  

1. Triển khai thực hiện pháp luật về thủy lợi

2. Tổ chức thống kê các nguồn xả thải, thực hiện cấp phép

3. Truyền thông nâng cao nhận thức

4. Tăng cường các biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

5. Thu gom nguồn xả, xử lý trước khi xả vào công trình thủy lợi

Theo đó, Kế hoạch cũng đã triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ nói trên.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối