Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2020
  
Cập nhật:11/05/2019 8:26:56 SA

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành  xong án phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng là những người chấp hành xong án phạt tù có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh đã trở về cộng đồng; Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trở về địa phương có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm và bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Chính sách hỗ trợ sẽ được thực hiện theo Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH và các văn bản liên quan đã được ban hành.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối