Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020
  
Cập nhật:10/04/2020 9:15:19 SA

Ngày 10/4/2020, Ban chỉ đạo 389/TTH ban hành Kế hoạch số 60/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ và nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đồng thời, Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/TTH...

Theo đó, các Sở, ban ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, trong đó tập trung một số nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung công tác triệt xóa tuyến, các đường dây, ổ nhóm,…, đặc biệt chú trọng nhóm mặt hàng phòng chống dịch Covid-19, sản phẩm gia cầm; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cả bề rộng và chiều sâu (thông qua các hình thức: tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép với công tác kiểm tra, kiểm soát) để toàn dân nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền cho nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác hành vi vi phạm, cùng chung tay với lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên, thường xuyên chia sẻ thông tin với nhau để nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Ngoài ra, chú trọng công tác phối hợp với các Hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong trao đổi thông tin, hỗ trợ chống buôn lậu, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cho cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.  

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối