Huyện Phú Vang: thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  
Cập nhật:18/09/2020 4:19:27 CH

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2436/QĐ-UBND và 2437/QĐ-UBND công nhận xã Phú Thanh và xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay huyện Phú Vang đã có 13/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Phú Vang tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí NTM đối với các xã còn lại để đạt chuẩn xã NTM, phấn đấu xây dựng Phú Vang đạt chuẩn huyện NTM trong giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối