Huyện Phong Điền: thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  
Cập nhật:18/09/2020 3:47:23 CH

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thêm 02 Quyết định số 2434/QĐ-UBND và 2435/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn huyện đã có 8/15 xã được công nhận NTM 2019, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng đi lên, dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện sẽ có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phong Điền quyết tâm tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; phấn đấu xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối