Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
  
Cập nhật:07/06/2021 3:36:00 CH

Nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ mới phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có Công văn số 87/CV-BCĐ ngày 07/6/2021 hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của các lực lượng tham gia tại Chốt kiểm soát y tế, cụ thể như sau:

UBND cấp huyện: Lãnh đạo UBND cấp huyện phụ trách toàn diện các Chốt; Phân công cán bộ túc trực thường xuyên tại Chốt để kết nối với các Ban chỉ đạo các cấp xử lý các tình huống tại Chốt; Điều hành lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn và hỗ trợ khai báo y tế; Đảm bảo hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị vận hành Chốt; Đảm bảo điều kiện ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi, sinh hoạt cho các lực lượng làm việc tại các Chốt.

Công an tỉnh: điều phối các phương tiện qua các chốt; Cấp phù hiệu đối với các phương tiện đi qua, không dừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Sử dụng tài khoản cá nhân đã được Sở Thông tin và Truyền thông phân quyền, cấp để thực hiện nhiệm vụ tại Chốt); Hướng dẫn các xe vào tỉnh Thừa Thiên Huế và giám sát công tác cấp phù hiệu; Kiểm tra, xử phạt các phương tiện vi phạm quy định phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Đảm bảo an ninh tại các Chốt, xử lý các tình huống làm mất an ninh trật tự tại các Chốt; Đề xuất với UBND các địa phương đảm bảo các điều kiện hoạt động tại Chốt.

Sở Y tế kiểm tra khai báo y tế và quyết định xử lý các tình huống phát sinh trong khai báo y tế; tổ chức hướng dẫn quy trình phun khử khuẩn cho các phương tiện, khu vực làm việc tại Chốt; tổ chức phương án chuyển người đi cách ly tập trung.

Sở Giao thông vận tải kiểm tra, phê duyệt phương tiện giao, nhận hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế; thanh tra giao thông phối hợp kiểm tra phê duyệt và cấp phù hiệu, xác nhận vào Huế đối với các phương tiện vào giao, nhận hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Sử dụng tài khoản cá nhân đã được Sở Thông tin và Truyền thông phân quyền, cấp để thực hiện nhiệm vụ tại Chốt); tổ chức hoạt động trung chuyển các phương tiện xe máy, người đi xe máy, người đi bộ đi ngang Huế.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại Khu cách ly tập trung; phối hợp với các lực lượng khác trong công tác di chuyển các người đi cách ly tập trung; tổ chức phun khử khuẩn cho phương tiện tại Chốt và hỗ trợ các lực lượng trong việc cấp phù hiệu xe.

Tình nguyện viên thực hiện công việc hỗ trợ khai báo y tế cho người qua Chốt dưới sự điều phối của UBND các địa phương; hỗ trợ việc cấp phù hiệu xe và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổ trưởng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối