Hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:16/04/2019 4:36:43 CH

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, hợp nhất Văn phòng, Phòng Kế hoạch và Phòng Thẩm định thành Phòng Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hợp nhất gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật; Phòng Tài chính Kế toán.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019 và bãi bỏ Điểm b (phần các phòng chuyên môn), khoản 1, mục III Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối