Hợp nhất Hội Người khuyết tật tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh thành Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh
  
Cập nhật:24/09/2021 11:01:05 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê chuẩn hợp nhất Hội Người khuyết tật tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh thành Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh.

Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực chuyên ngành hoạt động của Hội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối