Hơn 6,5 tỷ đồng cho đánh giá bản chất của việc chuyển tiếp rừng và thực trạng sinh kế ở Việt Nam
  
Cập nhật:23/10/2020 3:21:27 CH

Ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND phê chuẩn việc tiếp nhận tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” do Đại học Lausanne (UNIL) – Thụy Sỹ tài trợ với tổng vốn dự án là 6.548.577.960 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi đồng chẵn).

Với mục tiêu chính của dự án nhằm đánh giá bản chất của việc “chuyển tiếp rừng” và thực trạng sinh kế ở Việt Nam, các hoạt động chính của dự án sẽ bao gồm: Cung cấp kiến thức chi tiết về đặc điểm sinh thái của các loại rừng và dịch vụ hệ sinh thái của chúng trong những chương trình quản lý khác nhau (Nghiên cứu sinh thái); Xây dựng sự hiểu biết về các tác nhân xã hội - sinh thái của các dạng rừng để bối cảnh hoá, không gian hoá và những quan sát trước và sau (Nghiên cứu xã hội); Tăng cường năng lực và nhận thức cho các cán bộ chuyên môn quản lý rừng và những bên liên quan khác với mục đích là các lựa chọn sinh kế và lâm nghiệp bền vững (Tăng cường năng lực).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tài nguyên (Corenarm) tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối