Hơn 5,1 tỷ đồng bảo trợ và hướng nghiệp cho trẻ mồ côi
  
Cập nhật:18/10/2021 1:41:11 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2628/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Bảo trợ và hướng nghiệp cho trẻ em tại Cơ sở bảo trợ trẻ em Xuân Phú” do Hội Từ thiện Thân hữu Huế (Friends of Hue Foundation - Hoa Kỳ) tài trợ với tổng số tiền là 5.118.300.000 VNĐ (Năm tỷ, một trăm mười tám triệu, ba trăm nghìn đồng Việt Nam).

Dự án nhằm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hướng nghiệp, định hướng giáo dục dạy nghề để các em có thể tự lập sau khi hồi gia. Qua đó, giai đoạn 2021-2025 tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cho 31 em tại Cơ sở, trong 5 năm tới giai đoạn 2026-2030 sẽ cho hồi gia 10 em đã trưởng thành hòa nhập cộng đồng và tiếp nhận thêm 10 em mới vào để tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cơ sở Bảo trợ trẻ em Xuân Phú tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối