Hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện.
  
Cập nhật:09/01/2023 2:26:32 CH

Ngày 07/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án “Tiếp nhận 06 xe điện bốn bánh chuyên dùng thu gom rác” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trị giá 2.765.080.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

Dự án nhằm thí điểm thay một số phương tiện thu gom thủ công, xe tải động cơ đốt trong bằng xe điện bốn bánh chuyên dùng làm cơ sở nhân rộng, thay thế dần phương tiện thu gom thủ công, xe tải động cơ đốt bằng xe điện bốn bánh chuyên dùng góp phần giảm nặng nhọc, độc hại cho người lao động, tăng chất lượng công tác vệ sinh, mở rộng địa bàn thu gom rác và đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị; tăng năng lực thu gom, vận chuyển triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Huế. Theo đó, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ viện trợ không hoàn lại 06 xe điện bốn bánh chuyên dùng thu gom rác trên địa bàn thành phố Huế.

Quyết định nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ phi dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối