Hơn 24 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 3/2018)
  
Cập nhật:04/12/2018 3:58:20 CH

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về hỗ trợ kinh phí cho chủ các tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 3/2018).

Theo đó, trích ngân tỉnh số tiền 24.778.386.000 đồng từ nguồn bổ sung của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và thành phố Huế để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Trong đó: Huyện Phú Vang hơn 16,045 tỷ đồng (hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 14,9 tỷ đồng, hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc 700 triệu đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm hơn 555 triệu đồng); Huyện Phú Lộc hơn 8,3 tỷ đồng (hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 7,175 tỷ đồng, hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc 924 triệu đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm hơn 209 triệu đồng);Thành phố Huế hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 425 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và thành phố Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ghi tại Điều 1 đúng mục đích, nội dung quy định tại Thông tư số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính và quyết toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.  

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối