Hơn 1,4 tỷ tài trợ cho dự án giáo dục Phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững đối với học sinh sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:17/05/2021 1:44:10 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Hướng tới Giáo dục Phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” do tổ chức Catholic Relief Services – United States Conference of Catholic Bishops (CRS-Hoa Kỳ) tài trợ với tổng vốn dự án: 1.431.956.000 VNĐ (Một tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn), tương đương 61.989 USD.

Theo đó, với mục tiêu giảm nguy cơ tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án sẽ bao gồm các hoạt động chính như: nâng cao kiến thức và kỹ năng lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở; lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở; duy trì việc giảng dạy lồng ghép phòng tránh tai nạn bom mìn bắt buộc trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; xây dựng nguồn các bộ có chuyên môn về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm hỗ trợ cho việc triển khai nội dung bền vững sau khi dự án kết thúc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối