Hơn 1 tỷ đồng tài trợ cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và làng nghề dệt Zèng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  
Cập nhật:23/07/2019 4:05:46 CH
Ngày 23/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ chỉ may của công ty TNHH Coats Phong Phú đang sản xuất tại Việt Nam với giá trị tài trợ ước tính 1.020.600.000 đồng (số tiền bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẳn) để tài trợ cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và làng nghề dệt Zèng thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa nhằm mục đích: hỗ trợ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống dệt Zèng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối