Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng
  
Cập nhật:28/03/2023 10:02:45 SA

Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND trợ giúp người khuyết tật năm 2023 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội quan tâm, trợ giúp người khuyết tật. Hỗ trợ để người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội nhằm phát huy bản thân, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mục tiêu cụ thể: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiếp cận và sử dụng các dịch vụ: công nghệ thông tin và truyền thông, y tế, giáo dục, tham gia giao thông một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 299/KH-UBND. Phấn đấu 100% người khuyết tật tham gia giao thông, tham gia, sử dụng các dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí tại các cơ sở văn hóa, thể thao được miễn, giảm giá vé theo quy định; 100% các khu, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện miễn, giảm giá vé dịch vụ khi người khuyết tật trực tiếp tham gia, sử dụng đảm bảo theo quy định; 55% trẻ khuyết tật ở độ tuổi mầm non và 65% ở độ tuổi phổ thông có khả năng tiếp cận giáo dục được tiếp cận giáo dục; 40% số xã, phường, thị trấn có tổ chức của người khuyết tật; 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu trợ giúp pháp lý được đáp ứng; 60% cán bộ làm công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực; 1.000 - 2.000 người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật được tập huấn về kỹ năng sống, kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật…

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Trợ giúp y tế. Trợ giúp giáo dục. Trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế. Phòng chống dịch bệnh; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Trợ giúp tiếp cận công trình xây dựng. Trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thong. Trợ giúp pháp lý. Trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thong. Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động du lịch. Hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao. Trợ giúp phụ nữ khuyết tật. Hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 119/KH-UBND trợ giúp người khuyết tật năm 2023 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối