Hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động đảm bảo nguồn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 - 2025
  
Cập nhật:12/08/2022 8:14:52 SA

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động đảm bảo nguồn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 – 2025 nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ cung ứng, kết nối Cung - Cầu lao động giữa doanh nghiệp và người lao động kịp thời, hiệu quả; qua đó giải quyết việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp tuyển dụng được lao động, khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo và người lao động về công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển chọn của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tuyển lao động ở địa phương; thường xuyên thông tin cho người lao động và doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động, đặc biệt hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; Tổ chức rà soát nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động; Giới thiệu, cung ứng lao động; Phát triển thị trường lao động và kết nối cung - cầu lao động; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; Thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ tuyển dụng lao động; Tăng cường công tác quản lý thực hiện cung ứng, kết nối cung – cầu lao động.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối