Hỗ trợ bồn rửa tay và nước sát khuẩn cho các em học sinh trường tiểu học phòng chống dịch Covid-19
  
Cập nhật:16/11/2020 3:31:39 CH

Chiều 16/11/2020, Chủ tịch UBND đã có Quyết định số 2903/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam.

Cụ thể, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ dự án “Hỗ trợ cung cấp bồn rửa tay và nước sát khuẩn cho các em học sinh tại 15 trường tiểu học ở 03 huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác” với tổng giá trị viện trợ 15.000 EUR (Bằng chữ: Mười lăm nghìn Euro), tương đương 383.542.500 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm đồng) do Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam tài trợ thông qua Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối