Hiệp hội Bretagne - Việt Nam (Pháp) viên trợ cho các em học sinh mầm non và tiểu học tại huyện A Lưới
  
Cập nhật:13/08/2019 9:51:42 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 124.440.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn) do Hiệp hội Bretagne - Việt Nam viện trợ thông qua Sở Ngoại vụ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các em học sinh tiểu học và mầm non tại các xã Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Trung thuộc địa bàn huyện A Lưới.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối