Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (CH Pháp) tài trợ.công trình khí sinh học cho các hộ dân huyện Quảng Điền
  
Cập nhật:23/08/2019 2:41:36 CH

Ngày 23/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2033/QĐ-UBND Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Xây lắp 20 công trình khí sinh học cho 20 hộ dân sống tại các xã Quảng An, xã Quảng Phước, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Hiệp hội Bretagne – Việt Nam (Cộng hòa Pháp) tài trợ với tổng vốn dự án là 14.426 USD tương đương 331.800.000 đồng 

Mục tiêu của dự án nhằm tận dụng chất thải từ chăn nuôi làm chất đốt, góp phần cải thiện môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình; nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ cấp huyện và cấp xã, nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường sống.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm  Xây dựng 20 công trình khí sinh học (hầm biogas); Trang bị kiến thức về sử dụng khí biogaz cho 20 hộ dân được hưởng lợi..

Thời gian thực hiện: 03 tháng (8/2019 - 10/2019).

BND tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tiếp nhận và thực hiện dự án, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối