Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn dưới 26,5%
  
Cập nhật:08/06/2022 3:21:30 CH

Ngày 06/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm tiếp tục đảm bảo các chỉ tiêu nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các địa bàn đặc biệt khó khăn, có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung trong tỉnh và trong nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai.

Theo đó, với chỉ tiêu Nâng cao thể lực, đối với Tăng cường sức khỏe người dân tộc thiểu số: duy trì giữ vững tỉ suất tử vong trẻ em 10%0. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 khoảng 74 tuổi gần với tuổi thọ bình quân quốc gia. Đối với Nâng cao thể trạng tầm vóc của người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2025 còn dưới 26,5% và năm 2030 xuống dưới 21,5%.

Với chỉ tiêu về Phát triển trí lực, phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo trên 98% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non. Giữ vững tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi ở các cấp đạt 100%. Số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) đạt từ 150 đến 170 sinh viên/vạn dân (người dân tộc thiểu số); năm 2030 đạt từ 200-250 sinh viên/vạn dân. Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ khoảng 0,5%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người ở trình độ sau đại học…

Với chỉ tiêu Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường, phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu có 60%, năm 2030 đạt 70% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm…

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đối với Lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Lĩnh vực y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe và trong lĩnh giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối