Giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19
  
Cập nhật:21/10/2021 8:15:06 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 9884/UBND-VH gửi Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...Đồng thời, thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ ngày 7/10/2021 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

Ngoài ra, Sở Y tế thực hiện xét nghiệm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 kể từ ngày 7/10/2021 đến nay và hàng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước 16 giờ qua Email: pheocvn@gmail.com, điện thoại: 0975.951.185.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối