Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 83.400 lao động
  
Cập nhật:16/07/2021 7:47:30 SA

Ngày 15/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ban hành Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu chung là phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động. Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm. Phát triển thị trường lao động lành mạnh, ổn định, tạo ra nhiều việc làm; khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2021 – 2025, giải quyết việc làm cho 83.400 lao động; Tạo việc làm mới cho 61.400 lao động; Hỗ trợ tạo việc làm cho 12.000 lao động thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Đưa 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu đạt tỷ lệ thất nghiệp dưới mức 1,5% (thất nghiệp thành thị dưới 2,1%). Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%. Phấn đấu đạt 100% người lao động đến với Trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề, trong đó có 50% người lao động được giới thiệu việc làm; 70% số người lao động được giới thiệu việc làm tìm được việc làm, nâng tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm lên 35%.

Theo đó, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm. Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới. Hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện chương trình giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý thực hiện chương trình giải quyết việc làm.  Tăng cường sự phối hợp của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề, tuyển dụng lao động.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối