Gần 1,8 tỷ đồng giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
  
Cập nhật:08/11/2022 9:12:19 SA

Ngày 7/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ).

Dự án nhằm hỗ trợ học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập; tư vấn các kỹ năng sống cần thiết, hướng dẫn kỹ năng học tiếng Anh qua mạng và truyền thông nâng cao nhận thức về việc bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mua bán người cho các em tham gia dự án; hỗ trợ kinh phí cho một số học sinh xuất sắc, tiêu biểu tham gia trại hè và khóa học tiếng Anh nâng cao.

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gồm 201 suất học bổng cho 156 em học sinh bao gồm: 18 học sinh thuộc THCS; 119 suất học bổng cho học sinh bậc THPT; 19 suất học bổng cho sinh viên Thừa Thiên Huế đang nhập học ở các trường đại học trên cả nước và 45 suất học bổng khác tiếng Anh mùa hè, trại hè; 18 máy tính bảng cho học sinh thuộc THCS với tổng giá trị viện trợ 1.797.520.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng) do tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Hội Khuyến học tỉnh nhằm giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Khuyến học tỉnh tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối