Gần 1,8 tỷ đồng để nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá.
  
Cập nhật:16/11/2020 3:13:41 CH

Ngày 13/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND phê chuẩn việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ (thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu-UNDP/GEF/SGP) với tổng vốn dự án là 1.787.600.000 VNĐ (Một tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Theo đó, với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng gắn với phát triển du lịch ở vùng biển và đầm phá, các hoạt động chính của dự án sẽ bao gồm: Nâng cao năng lực cộng đồng trong giảm thiểu rác thải, rác thải nhựa; Xây dựng một số mô hình quản lý rác thải, rác thải nhựa dựa vào cộng đồng; Gắn phát triển du lịch biển, đầm phá và kinh tế biển với bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối