Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thành Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:06/08/2020 8:14:46 SA

Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thừa Thiên Huế

Cụ thể, đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh thành Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2020.

Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối