Đô thị Thanh Hà, huyện Quảng Điền và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc được công nhận đô thị loại V
  
Cập nhật:01/02/2023 9:00:49 SA

Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND và 258/QĐ-UBND công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền và đô thị mới Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại V.

Theo đó, đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị Thanh Hà, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng số điểm đạt 80,57/100 điểm và đô thị Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tổng số điểm đạt 82,71/100 điểm, đảm bảo đủ điều kiện nâng cấp xã lên đô thị loại V.

Đô thị Thanh Hà, huyện Quảng Điền và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc được công nhận đô thị loại V sẽ tạo cho xã Quảng Thành huyện Quảng Điền và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc thế và lực mới trong xu thế hội nhập, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Điền, huyện Phú Lộc nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung; góp phần nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 62-65% (theo Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối