Điều tra, khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019
  
Cập nhật:18/04/2019 7:47:37 SA

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về việc điều tra, khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm tuyên truyền phổ biến, vận động thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong cộng đồng. Đặc biệt nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội của công đồng các dân tộc nhằm đề xuất các chính sách phù hợp, hiệu quả cũng như nắm tình hình hoạt động của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, việc điều tra, khảo sát thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019 sẽ tập trung vào 04 nội dung sau: Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cán bộ điều tra khảo sát; Điều tra khảo sát các thành phần dân tộc trên địa bàn tỉnh; Điều tra, khảo sát tình hình hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể xã hội trong cộng đồng dân cư; Tổng kết đánh giá hoạt động điều tra, khảo sát, đề xuất công tác quản lý hoạt động của các tổ chức hội đoàn thể.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối