Diễn đàn du lịch Huế năm 2019 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2019
  
Cập nhật:18/07/2019 11:33:28 SA

Ngày 15/7/2019,Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành liên quan để nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức diễn đàn Du lịch Huế năm 2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tên gọi Diễn đàn du lịch Huế năm 2019 với chủ đề: “Phát triển du lịch thông minh và bền vững”. Về thời gian, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2019.

Nội dung Diễn đàn du lịch Huế năm 2019 sẽ tập trung thảo luận các vấn đề nhằm đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nâng cao công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Diễn đàn du lịch Huế năm 2019, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2019. Quá trình thực hiện cần đổi mới cách thức tổ chức, điều hành.


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối