Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
  
Cập nhật:13/08/2022 10:00:00 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8560/UBND-VH yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng  vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 theo danh sách tổng hợp của Sở Y tế để tập trung rà soát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình gương mẫu, tiên phong thực hiện tiêm chủng theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục theo dõi, thống kê, cập nhật báo cáo về UBND tỉnh tình hình, kết quả tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối