Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn
  
Cập nhật:13/12/2019 2:59:42 CH

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án trọng điểm của tỉnh và của Quốc gia đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 04/12/2019 về việc thực hiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải đang thực hiện; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9560 /UBND-GT ngày 13/12/2019, chỉ đạo:

1.UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc:

Tập trung, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, khối lượng như đã cam kết và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 462/TB-UBND ngày 05/12/2019: Bàn giao 52,5/62,5Km trong tháng 12/2019 và toàn bộ 100% mặt bằng trong tháng 01-02/2020.

Khẩn trương rà soát, đánh giá, phân nhóm các trường hợp vướng mắc, khó khăn để tập trung xử lý; đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thuyết phục người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ chung của Dự án;

- Củng cố hồ sơ, thủ tục, đảm bảo điều kiện, cơ sở pháp lý để tổ chức thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình, không hợp tác, bàn giao mặt bằng theo thời hạn quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết kịp thời.

- Chủ động rà soát, phối hợp với Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát, ghi nhận hiện trạng các công trình, nhà cửa nằm trong vùng ảnh hưởng, có khả năng nứt, hư hỏng do thi công, nổ mìn,...; hoàn thành trước khi triển khai thi công.

2.Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, ưu tiên tập trung xử lý, giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến GPMB, tái định cư phục vụ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

3.Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện công tác khảo sát, ghi nhận hiện trạng các công trình, nhà cửa nằm trong vùng ảnh hưởng trước khi thi công; chủ động đăng ký, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân tham gia dự án để chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn suốt quá trình thi công.

4. Thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh để xảy ra chậm trễ trong công tác GPMB, bàn giao mặt bằng không đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

5. Giao Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, theo dõi tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị; làm đầu mối phối hợp, xử lý, giải quyết các vướng mắc phát sinh; định kỳ vào ngày 15 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối