Đảm bảo hoạt động các cơ sở cách ly tập trung
  
Cập nhật:29/03/2020 9:06:05 SA

Nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động của các khu cách ly tập trung này, ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh dã ban hành Công văn số 2468 /UBND-GD, theo đó giao:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện rà soát các nhu cầu cấp bách phục vụ hoạt động của từng cơ sở để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Đồng thời, có biện pháp, giải pháp quản lý các đối tượng cách ly ngay từ khâu tiếp nhận tại cửa khẩu hoặc nơi tiếp nhận đối tượng cần cách ly.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lập hồ sơ sức khỏe của từng cá nhân được cách ly để đảm bảo tính pháp lý, khoa học, phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch tễ, bao gồm: quyết định cách ly, tờ khai y tế được số hóa, cam kết cách ly, xác nhận kết quả xét nghiệm, giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Quy định cụ thể các chỉ dẫn, yêu cầu an toàn cũng như hỗ trợ các phương tiện bảo hộ y tế cần thiết để đảm bảo an toàn sinh học cho lực lượng tham gia phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh chủ động phối hợp, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng khung cơ sở cách ly tập trung tổ chức thực hiện khoa học, giám sát các quy định liên quan đến việc tiếp nhận, cách ly, xét nghiệm, quản lý. Công an tỉnh có phương án phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly tập trung.

Song song đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành nghiên cứu cài đặt ứng dụng quản lý cho bộ phận quản lý khu cách ly tập trung để theo dõi danh sách người cách ly, tình trạng sức khỏe, cũng như những đặc điểm cần lưu ý để khi chuyển giao giữa các ca trực không bị gián đoạn thông tin. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, VNPT Thừa Thiên Huế, Viettel Thừa Thiên Huế rà soát đảm bảo cung cấp cáp viễn thông, camera phục vụ công tác quản lý và sinh hoạt của người dân trong các cơ sở cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế rà soát để hỗ trợ, đảm bảo cấp điện đầy đủ phục vụ hoạt động của các cơ cở cách ly tập trung; nghiên cứu hỗ trợ tiền điện phục vụ hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế rà soát để hỗ trợ, đảm bảo cấp nước sạch đầy đủ phục vụ hoạt động của các cơ cở cách ly tập trung; nghiên cứu hỗ trợ tiền nước phục vụ hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế có phương án cụ thể để bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải tại các khu cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối