Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nổ mìn tại mỏ đá vôi Phong Xuân
  
Cập nhật:21/08/2019 2:24:21 CH

Liên quan đến việc bảo đảm an ninh trật tư, an toàn nổ mìn tại mỏ đá vôi Phong Xuân, huyện Phong Điền, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5982 /UBND-CT ngày 21/8/2019, chỉ đạo:

1. UBND huyện Phong Điền chủ trì, tổ chức phối hợp với lực lượng công an tại địa phương, Công ty CP Xi măng Đồng Lâm làm việc với các hộ dân để vận động, yêu cầu chấp hành nghiệm các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nổ mìn, thống nhất phương án đền bù và triển khai cắm mốc hành lang an toàn nổ mìn.

2. Yêu cầu Công ty CP Xi măng Đồng Lâm, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc tổ chức triển khai cắm mốc hành lang an toàn nổ mìn; chỉ được tiến hành nổ mìn khi hoàn thành cắm mốc giới hành lang an toàn nổ mìn và công bố cho các hộ dân trong khu vực được biết.

3. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Phong Điền và lực lượng công an tại địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ, chủ động phương án đảm bảo an ninh, trật tự khu vực mỏ đá vôi Phong Xuân./. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối