Công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
  
Cập nhật:08/04/2021 8:55:07 SA

 Ngày 08/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 739/QĐ-UBND công nhận xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Như vậy, đến nay toàn Huyện Nam Đông đã có 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Hương Giang, Hương Hòa, Hương Phú, Hương Lộc,. Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ và xã Thượng Nhật.

Năm 2021, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn của bộ tiêu chí Nông thôn mới, tập trung thực hiện tiêu chí sản xuất; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối