Công nhận loại trừ bệnh phong huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế
  
Cập nhật:07/11/2018 3:06:01 CH

Ngày 6/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành các quyết định công nhận loại trừ bệnh phong tại các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND, công nhận huyện Quảng Điền đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, xếp loại: Xuất sắc.

Tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND, công nhận thành phố Huế đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, xếp loại: Xuất sắc.

Tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND, công nhận thị xã Hương Thủy đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, xếp loại: Xuất sắc.

Tại Quyết định số 2594/QĐ-UBND, công nhận thị xã Hương Trà đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, xếp loại: Xuất sắc.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối