Công nhận điểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trân
  
Cập nhật:16/04/2019 4:23:37 CH

Ngày 16/04/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND công nhận Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đơn vị quản lý điểm du lịch Trung tâm Văn hóa Huyền Trân có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh.


 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối