Công nhận điểm du lịch Sinh thái Đầm Chuồn
  
Cập nhật:16/04/2019 4:28:29 CH

Ngày 16/04/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND công nhận Sinh thái Đầm Chuồn thuộc xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Đơn vị quản lý điểm du lịch Sinh thái đầm Chuồn có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối