Công nhận điểm du lịch Làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh Tiên – Tranh dân gian làng Sình
  
Cập nhật:16/04/2019 4:10:52 CH

Ngày 16/04/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-UBND công nhận Làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh Tiên – Tranh dân gian làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  là điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đơn vị quản lý điểm du lịch Làng nghề truyền thống Hoa giấy Thanh Tiên – Tranh dân gian làng Sình có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan

 


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối