Công nhận điểm du lịch Làng cổ Phước Tích
  
Cập nhật:09/09/2019 9:36:26 SA

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2186/QĐ-UBND công nhận LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế là điểm du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, đơn vị quản lý điểm du lịch Làng cổ Phước Tích có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối