Công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2019
  
Cập nhật:10/01/2020 9:57:06 SA

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2019.

Theo đó, công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc toàn diện năm 2019 cho 03 doanh nghiệp:

1. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế;

2. Viễn thông Thừa Thiên Huế;

3. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2019 cho 22 doanh nghiệp:

1. Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam;

2. Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế;

3. Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế Việt Nam);

4. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế;

5. Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;

6. Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) tại Thừa Thiên Huế;

7. Công ty TNHH Xi măng Luks Việt Nam;

8. Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm;

9.  Công ty SCAVI Huế ;

10. Công ty TNHH MSV;

11. Công ty TNHH Laguna (Việt Nam);

12. Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An;

13. Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế;

14. Công ty Cổ phần Hồng Đức;

15. Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân;

16. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong;

17. Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

18. Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Tinh dầu Kim Vui;

19. Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế;

20. Công ty TNHH hữu cơ Huế Việt;

21. Công ty TNHH Thương hiệu và đồng phục Lion;

22. Công ty Cổ phần Giáo dục Pingo.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc năm 2019 ()
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối