Công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục trung học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2019:
  
Cập nhật:15/01/2020 11:19:56 SA

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục trung học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2019. Cụ thể:

TT

Đơn vị

Đạt chuẩn

PCGD MN5T

Đạt chuẩn

PCGD TH

Đạt chuẩn PCGD THCS

Đạt chuẩn XMC

1

Thành phố Huế

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

2

Huyện Phong Điền

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

3

Huyện Quảng Điền

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

4

Thị xã Hương Trà

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

5

Huyện Phú Vang

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

6

Thị xã Hương Thủy

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

7

Huyện Phú Lộc

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

8

Huyện Nam Đông

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

9

Huyện A Lưới

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối