Công nhận 11 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
  
Cập nhật:07/12/2018 4:16:03 CH
Ngày 07/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2840/QĐ-UBND công nhận 11 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đó là: Trường Tiểu học Thượng Long, xã Thượng Long, huyện Nam Đông; Trường Tiểu học Phú Cát, phường Phú Cát, thành phố Huế; Trường Tiểu học Thủy Biều, phường Thủy Biều, thành phố Huế; Trường Tiểu học Phú Vinh, xã Phú Vinh, huyện A Lưới; Trường Tiểu học Hồng Quảng, xã Hồng Quảng, huyện A Lưới; Trường Tiểu học Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang; Trường Tiểu học Hương Thọ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Trường Tiểu học Thái Dương, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà; Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phước, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền; Trường Tiểu học Quảng Công, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; Trường Tiểu học Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối