Công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu Đô thị phía Bắc sông Như Ý, Dự án Khu dân cư Thủy Vân, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
  
Cập nhật:26/03/2020 8:57:54 SA

Ngày 25/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025 và công bố thông tin kêu gọi đầu tư các dự án: Dự án Khu dân cư Thủy Vân tại lô đất có ký hiệu OTT27, OTT28, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương và Dự án Khu đô thị phía Bắc sông Như Ý tại lô đất có ký hiệu OTT26, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu dân cư mới có các thiết chế hạ tầng xã hội; khu đô thị xanh, hiện đại. Cụ thể:

Dự án Khu Đô thị phía Bắc sông Như Ý, có quy mô 9,33 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT26, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT. Huế với tổng chi phí tối thiểu tính sơ bộ (m1+ m2) khoảng 917 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (m1): Khoảng 841 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) (m2): Khoảng 76 tỷ đồng. Lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Được biết, hiện trạng khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa và mương nước nội đồng chiếm khoảng 92%, phần còn lại là khu dân cư hiện trạng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến số hộ tái định cư khoảng 39 hộ với diện tích đất bị thu hồi khoảng 7.887m2.

Dự án Khu dân cư Thủy Vân, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 9,95 ha sẽ được thực hiện trên các lô đất có ký hiệu OTT27 và OTT28, Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT. Huế với sơ bộ tổng chi phí tối thiểu thực hiện dự án (m1+ m2) khoảng 900 tỷ đồng, trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (m1) khoảng 880 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư) (m2) khoảng 20 tỷ đồng. Lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu theo hình thức đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Được biết, hiện trạng khu đất chủ yếu là đất trồng lúa và mương nước nội đồng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 796/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Quyết định số 796/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
3 PL2 Quyết định số 796/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối