Công bố thông tin kêu gọi đầu tư: dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu A – Khu công nghiệp Phong Điền.
  
Cập nhật:06/10/2020 10:20:07 SA

Ngày 02/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu A – Khu công nghiệp Phong Điền vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025. Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, góp phần tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động từ các dự án thứ cấp; góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Theo đó, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu A – Khu công nghiệp Phong Điền sẽ được thực hiện tại Khu A, Khu công nghiệp Phong Điền thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích kêu gọi đầu tư khoảng 119,2ha nằm trong Khu A khu công nghiệp Phong Điền và Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 964 tỷ đồng tương đương khoảng 42 triệu đô la Mỹ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố, trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo thông tin kêu gọi đầu tư được công bố, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo quy định (lưu ý: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ); trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên có hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư theo thông tin kêu gọi đầu tư được công bố, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Được biết, Khu đất dự án kêu gọi đầu tư 119,2ha có diện tích cụ thể như sau: Đất giao thông khoảng 1,95ha; Đất màu khoảng 20,65ha; Đất khác (ao, hồ,..) khoảng 3,46ha; Đất mặt nước khoảng 0,35ha; Đất lâm nghiệp khoảng 85,29ha.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL Quyết định số 2535/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối