Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại Khu đô thị mới An Vân Dương
  
Cập nhật:14/02/2020 9:21:32 SA

Theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, dự án "Khu dịch vụ thương mại tổng hợp" tại Khu A - Đô thị mới An Vân Dương đã được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng năm 2022.

Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp có diện tích khoảng 1.637,4 m2 sẽ được thực hiện tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương, Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư dự án khoảng 30 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư là hình thành khu dịch vụ thương mại tổng hợp, nhằm bổ sung việc cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người dân và khách du lịch, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị mới An Vân Dương và tạo điểm nhấn cho phát triển đô thị Huế. Xem chi tiết tại file đính kèm!Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 452/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Quyết định số 452/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối