Công bố số liệu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:12/02/2020 10:30:52 SA

Công bố số liệu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (theo Quyết định số 422 /QĐ-UBND ngày 12/2/2020) như sau:

Chỉ số 1 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.

Chỉ số 2 - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 02: 2009/BYT): 85%.

Chỉ số 3 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.

Chỉ số 4 - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 02: 2009/BYT): 78%.

Chỉ số 5 - Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững theo các cấp độ: Bền vững 46%; tương đối bền vững 27%; kém bền vững 24%; không hoạt động 3%.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối